Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Qred Företagslån AB, org.nr. 559008-9800, Drottninggatan 98, 111 60 Stockholm, telefon 08-474 46 60, e-post support@svenskaforetagslan.se (härefter “Svenska Företagslån“) är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för de uppgifter om en kund som samlas in när denne ansöker om kredit och i övrigt registreras i samband med förberedelse för (t.ex. kreditupplysning) och fortsatt administration av en kredit.

Uppgifter som behandlas

Uppgifter som Svenska Företagslån samlar in och behandlar är t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress, telefon- och mobilnummer, bankkontouppgifter samt ekonomiska förhållanden. För att hålla personuppgifterna aktuella kan dessa komma att kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register.

Ändamålen med behandlingen

Svenska Företagslån behandlar kundens personuppgifter ovan för ingående (inklusive identitets­kontroll och kreditprövning), administration och fullgörelse av kreditavtal, förebyggande av penningtvätt samt för att kunna uppfylla förpliktelser enligt lag. Person­uppgifterna utgör även underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metod­utveckling samt statistik och riskhantering. Om inte kunden har begärt reklamspärr kan personuppgifter också användas för marknadsföringsändamål.

Svenska Företagslån kan komma att kontrollera kundens personuppgifter mot sanktionslistor som Svenska Företagslån enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att göra i syfte att säkerställa att en kundrelation kan inledas och transaktioner genomföras.

Utlämning och överföring av uppgifter

Personuppgifter kan, för ovan angivna ändamål och inom ramen för gällande sekretess enligt lag eller avtal, komma att lämnas ut till och behandlas av företag i koncernen samt andra företag, såväl inom som utom EU/EES, som Svenska Företagslån samarbetar med, t.ex. kreditupplysningsföretag.

Rätt att begära information och rättelse

Kunden har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära registerutdrag avseende de person­uppgifter som behandlas om kunden. Om uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller miss­visande har kunden även rätt att begära att sådan information rättas eller tas bort. För begäran om information eller rättelse kan kunden kontakta Svenska Företagslån på den adress alternativt e-postadress som framgår ovan.

Användning av cookies

Svenska Företagslån använder cookies på denna webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på kundens dator av den webbplats som besöks. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, t.ex. för att kunna anpassa den efter besöka­rens önskemål och val.

Svenska Företagslån använder två typer av cookies. En permanent cookie sparas på besökarens dator under en längre, men bestämd, tid. En sessionscookie lagras temporärt i datorns minne under den tid besökaren är inne på en webbplats. Sessionscookies försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

Om kunden inte vill tillåta att cookies sparas på datorn kan en sådan inställning göras via webbläsarens säkerhetsinställningar. Cookies kommer i sådana fall inte att lagras på kundens dator, men funktionaliteten på webbplatsen kan komma att bli begränsad.

Vid frågor om cookies, vänligen kontakta Svenska Företagslån på de kontaktuppgifter som framgår ovan.

Sidan svenskaföretagslån.se drivs av Qred Företagslån AB, org.nr. 559008-9800, Drottninggatan 98, 111 60 Stockholm, telefon 08-474 46 60, e-post support@svenskaforetagslan.se. Qred Företagslån AB är registrerade av Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) avseende finansiell verksamhet med Dnr 15-5852.

Har du frågor? Kontakta oss!

07.00-17.30 (mån-fre)